Επέλεξε Πλάνο

30 ημέρες εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Management (1-8hrs)

Διαχείριση σέρβερ / Εκτέλεση ειδικών εργασιών - 1 ώρα 30 €

Διαχείριση σέρβερ / Εκτέλεση ειδικών εργασιών - 2 ώρες 50 €

Διαχείριση σέρβερ / Εκτέλεση ειδικών εργασιών - 3 ώρες 80 €

Διαχείριση σέρβερ / Εκτέλεση ειδικών εργασιών - 4 ώρες 100 €

Διαχείριση σέρβερ / Εκτέλεση ειδικών εργασιών - 5 ώρες 120 €

Διαχείριση σέρβερ / Εκτέλεση ειδικών εργασιών - 6 ώρες 140 €

Διαχείριση σέρβερ / Εκτέλεση ειδικών εργασιών - 7 ώρες 160 €

Διαχείριση σέρβερ / Εκτέλεση ειδικών εργασιών - 8 ώρες 200 €