Τι είναι οι name servers;

Οι name servers είναι η αντιστοιχία του τηλεφωνικού καταλόγου στο Internet. Ένας name server διατηρεί έναν κατάλογο με domain names και τις αντίστοιχες IP διευθύνσεις. Οι πληροφορίες για τους name servers έιναι καταχωρημένες στα εκάστοτε κεντρικά Μητρώα, ανάλογα με την κατάληξη του domain.

Η pashosting βρίσκεται σε on-line σύνδεση με τις βάσεις των .gr | .com | .eu | .net | .org | .co.gr | .info | .in και ενημερώνει άμεσα με τους nameservers του εκάστοτε domain.

Κάθε φορά που κατοχυρώνετε ένα domain name, χρειάζεται διαμέσου της pashosting ή του οποιουδήποτε καταχωρητή σας να δηλώσετε τους nameservers στους οποίους δείχνει το domain σας.

Στη συνέχεια οι πληροφορίες αυτές πηγαίνουν αυτόματα διαμέσου του καταχωρητή στο εκάστοτε μητρώο και εντός λίγων ωρών, το domain καθίσταται ενεργό και ενημερωμένο με τους nameservers.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που η φιλοξενία της σελίδας σας γίνεται σε διαφορετικό πάροχο από αυτόν που κατοχυρώσατε το domain, τότε πρέπει να απευθυνθείτε στον καταχωρητή του domain και να δηλώσετε τους nameservers που σας έχει δώσει η εταιρεία φιλοξενίας της σελίδας σας.

Στην pashosting, με αγορά οποιουδήποτε πακέτου φιλοξενίας, λαμβάνετε άμεσα ενημερωτικό e-mail με τους nameservers που πρέπει να δηλώσετε στο domain σας.Η πληροφόρηση αυτή βρίσκεται στο email με τίτλο "πληροφορίες λογαριασμού".

 

  • Email, SSL
  • 0 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Related Articles

Ποιό είναι το καθεστώς σχετικά με τις ανανεώσεις ονομάτων χώρου .eu?

Σύμφωνα με την πολιτική της .EU, τα domains με κατάληξη .eu δεν ανανεώνονται από την εταιρεία μας...

Redemption Period - Το domain μου εχει λήξει και βρίσκεται σε κατάσταση Redemption

Όταν ένα domain με ξένη κατάληξη λήξει , η enom το δεσμεύει θέτοντάς σε κατάσταση redemption....

Subdomain creation (eng.)

In order to use subdomains on your account, please use the Cpanel function for creating...

Τι είναι ένα Domain Name;

Ένα Domain Name (Όνομα Χώρου Διαδικτύου) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με...