Αίτημα Υποστήριξης

Ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας είναι η δημιουργία αιτημάτων υποστήριξης. Με αυτό τον τρόπο θα ενημερωθεί αυτόματα ο αρμόδιος και το πρόβλημά σας θα αντιμετωπιστεί άμεσα. Η διαδικασία υποβολής αιτήματος υποστήριξης είναι η εξής.

Αφού συνδεθείτε στην καρτέλα σας επιλέγετε από τον πίνακα με τίτλο "Ανοιχτά Αιτήματα Υποστήριξης " το κουμπί "Αποστολή αιτήματος υποστήριξης".

Στη συνέχεια επιλέγετε ανάλογα με το θέμα του προβλήματός σας μια από τις εξής 3 επιλογές :

"Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης" , "Τμήμα Πωλήσεων " ή "Τμήμα Υποστήριξης Ονομάτων Χώρου".

Έπειτα δίνεται το θέμα του αιτήματός σας, τσεκάρετε την προτεραιότητα του , και αφού γράψετε το μήνυμά σας στο αντίστοιχο πλαίσιο επιλέγετε "αποστολή" . Εάν θέλετε να επισυνάψετε ένα αρχείο μαζί με το μήνυμα σας επιλέγετε "Choose file" για να βρείτε το αρχείο στον υπολογιστή σας.

 

  • Email, SSL
  • 0 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;