Τα Domains μου

Συνδεθείτε στην καρτέλα σας ώς πελάτης και επιλέξτε το εικονίδιο "Τα Domains μου".

Υπάρχει ένας πίνακας με τα domains σας. Περιέχει τα εξής στοιχεία :

Ημερομηνία εγγραφής: Η ημερομηνία που αγορασατε το κάθε domain σας.
Domain: Τα ονόματα των domains σας
Επόμενη ανανέωση: Η ημερομηνία που θα χρειαστεί να ανανεώσετε το κάθε domain σας.
Τιμή: Η τιμή του domain σας χωρίς ΦΠΑ

Προβολή: Άν επιλέξετε προβολή θα δείτε τις πληροφορίες το αντίστοιχου domain.

Στη σελίδα που θα εμφανιστεί υπάρχουν 4 πλαίσια. " Τα Domains μου" , "Αυτόματη Ανανέωση" , " Nameservers"και "Εργαλεία Διαχείρισης"

Α)Τα Domains μου:

Περιέχει μια λίστα με τα χαρακτηριστικά του domain σας

Β)Αυτόματη Ανανέωση:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή και το domain σας να ανανεώνεται αυτόματα.

Γ)Nameservers:

Έχετε τη δυνατότητα να δώσετε μόνοι σας τους nameservers

Δ)Εργαλεία Διαχείρισης:

Μπορείτε να ανανεώσετε το domain σας, να δείτε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του, να λάβετε τον κωδικό εξουσιόδότησης του και τέλος, να καταχωρήσετε nameservers.

 

  • Email, SSL
  • 0 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;