Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Γενικές πληροφορίες

CPanel

CPanel Demo – Web Hosting Control PanelΜε το CPanel, μπορείτε να τα κάνετε όλα μόνοι σας, όποτε θέλετε. Γιατί να περιμένετε από κάποιον να σας κάνει set-up τα χαρακτηριστικά που θέλετε. Χρησιμοποιώντας το CPanel μπορείτε να προσθέσετε e-mail, δημιουργήσετε λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, βιβλίο επισκεπτών, μηχανή αναζήτησης, πρόγραμμα ανταλλαγής διαφημιστικών banner κλπ. Έτσι δεν θα χρειάζεται να φωνάζετε εμάς για να κάνουμε set up τα χαρακτηριστικά που θέλετε και θα έχετε περισσότερο χρόνο για άλλες εργασίες. Περαιτέρω ότι κάνετε set up ή αλλάζετε με το CPanel γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Από εγκατάσταση chat rooms, ημερολόγια η δημιουργώντας επιπλέον FTP, e-mail, και sub-domains, έχετε την δύναμη πραγματικού χρόνου με το CPanel. 

WebHost Management (WHM) CPanel Features

CLUSTER / REMOTE ACCESS

To Remote Access Key χρησιμοποιείται για τη διαχείριση scripts αυτόματης δημιουργίας accounts, external billing software, και διάφορες άλλες εφαρμογές που πρέπει να καλέσουν το WHM για να δημιουργήσουν, να αφαιρέσουν, ή να τροποποιήσουν accounts. Ένα Perl και μια PHP module είναι διαθέσιμα για εφαρμογές που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες.

SERVER STATUS

SERVER INFORMATION

Αυτή η λειτουργία παρέχει πληροφορίες για τη διαμόρφωση Hardware & Software του Server σας. Αυτό περιλαμβάνει τον τύπο και την ταχύτητα επεξεργαστών, τις πληροφορίες μνήμης, το λογισμικό συστήματος, τις πληροφορίες δίσκου, τη χρήση μνήμης, και τη χρήση χώρου στο δίσκο

SERVICE STATUS

Αυτή η λειτουργία παρέχει πληροφορίες για το ποιες υπηρεσίες τρέχουν στον Server σας, καθώς επίσης και το φορτίο του Server, τη χρήση μνήμης, τη χρήση ανταλλαγής, και τη χρήση χώρου στο δίσκο. Οι υπηρεσίες που εκτελούνται έχουν έναν πράσινο κύκλο δίπλα σε τους, ενώ οι αποτυχημένες υπηρεσίες έχουν έναν κόκκινο κύκλο δίπλα τους.

ACCOUNT INFORMATION

LIST ACCOUNTS

Η λειτουργία αυτή εμφανίζει σε λίστα όλους τους λογαριασμούς Πελατών σας (Accounts) στον Server σας. Παρέχει ποικίλες αναλυτικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου του domain name, διεύθυνσης IP, User Name Λογαριασμού, του e-mail επικοινωνίας με cPanel, ημερομηνία δημιουργίας του Λογαριασμού, και της ποσόστωσης χώρου στο δίσκο. Στο κατώτατο σημείο του καταλόγου είναι ο συνολικός αριθμός Λογαριασμών και μιας λειτουργίας Αναζήτησης που σας επιτρέπει να ψάξετε για συγκεκριμένο Λογαριασμό

LIST PARKED DOMAINS

Η λειτουργία αυτή εμφανίζει όλα τα domains που είναι ορισμένα σαν parked κάτω απο το top domain

LIST SUBDOMAINS

Η λειτουργία αυτή εμφανίζει όλα τα subdomains ταξινομημένα κατά domain name

LIST SUSPENDED ACCOUNTS

H λειτουργία αυτή εμφανίζει όλους τους Λογαριασμούς που έχετε θέσει σε κατάσταση Suspend. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επιλογή ACCOUNT FUNCTIONS/SUSPEND-UNSUSPEND AN ACCOUNT & MODIFY SUSPENDED ACCOUNT PAGE

SHOW ACCOUNTS OVER QUOTA

Η λειτουργία αυτή εμφανίζει σε λίστα όλους τους Λογαριασμούς που έχουν ξεπεράσει το όριο χώρου που τους αναλογεί

VIEW BANDWIDTH USAGE

Η επιλογή αυτή εμφανίζει, ανά μήνα, το συνολικό Bandwidth που χρησιμοποιείται απο τον Server σας. Εμφανίζει επίσης, ανά μήνα, και το συνολικό Bandwidth ανά Λογαριασμό.

ACCOUNT FUNCTIONS

CREATE A NEW ACCOUNT

Το WHM σας επιτρέπει να δημιουργήσετε γρήγορα και εύκολα νέους Λογαριασμούς. Αν χρησιμοποιείται πακέτα Hosting θα επιταχύνετε κατά πολύ τη διαδικασία νέου Λογαριασμού – για περισσότερες πληροφορίες δείτε την επιλογή PACKAGES.

Μπορείτε και manually να δημιουργήσετε νέο Λογαριασμό, απλά συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας για να ορίσετε χαρακτηριστικά Hosting του Λογαριασμού.

DISABLE OR ENABLE DEMO MODE

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το WHM για να κάνετε ένα Λογαριασμό demo. Ο demo Λογαριασμός περιορίζει τη δυνατότητα ενός Χρήστη να αλλάξει τα αρχεία και τους φακέλους, αλλά είναι πλήρως λειτουργικός. Ο demo Λογαριασμός χρησιμοποιείται συνήθως ως εργαλείο πωλήσεων για υποψήφιους Πελάτες.

MODIFY SUSPENDED ACCOUNT PAGE

Όταν θέτουμε ένα Λογαριασμό σε κατάσταση suspended το site του δεν εμφανίζεται κανονικά. Η Suspended Account Page είναι η σελίδα που εμφανίζεται όταν κάποιος επισκέπτης μπει σε site που έχετε θέσει σε κατάσταση Suspended. Από εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε αυτή τη σελίδα.

PASSWORD MODIFICATION

Μπορείτε να αλλάξετε το Password ενός Λογαριασμού αν χρειαστεί – σε περιπτώσεις που δεν κρατάτε αρχείο κωδικών των Λογαριασμών ή ο Ιδιοκτήτης (που έχει και αυτός μέσα από το cPanel τη δυνατότητα να αλλάξει το password του) έχει ξεχάσει το password του.

QUOTA MODIFICATION

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε το όριο χώρου στο δίσκο ενός Λογαριασμού

SKELETON DIRECTORY

Ο Skeleton Directory είναι ο πρότυπος κατάλογος που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει όλους τους νέους Λογαριασμούς. Όταν δημιουργείτε ένα νέο Λογαριασμό το WHM δημιουργεί αυτόματα όλους τους απαραίτητους φακέλους του site και εμφανίζει μια πρώτη σελίδα (Home page).

Έτσι, οποιαδήποτε αρχεία που τοποθετούνται στο Skeleton Directory αντιγράφονται αυτόματα στους νέους Λογαριασμούς. Π.χ., εάν τοποθετήσετε ένα αρχείο του index.html στο φάκελο του /public_html/ στο Skeleton Directory, όλοι οι νέοι Λογαριασμοί θα συμπεριλαμβάνουν αυτόματα τη νέα index.html στο φάκελο του /public_html/ και έτσι θα φτιάξετε μια νέα Home page.

SUSPEND/UNSUSPEND AN ACCOUNT

To WHM σας επιτρέπει να αναστέλλετε (suspend) τους προβληματικούς Λογαριασμούς. Η αναστολή απλά σημαίνει ότι καμία σελίδα του site δεν εμφανίζεται, καμία σύνδεση FTP δεν γίνεται αποδεκτή, και όλο το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εμποδίζεται. Η Αναστολή είναι το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσετε ένα προβληματικό Λογαριασμό. Εάν τα προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν, ο Λογαριασμός θα πρέπει να τερματιστεί (επιλογή Terminate an account).

TERMINATE AN ACCOUNT

Το WHM σας επιτρέπει να διαγράψετε γρήγορα έναν Λογαριασμό και όλα τα αρχεία που συνδέονται με αυτόν. Εντούτοις, μπορείτε πάντα να αναστείλετε έναν Λογαριασμό (Suspend Account) εάν επιθυμείτε να είναι ανενεργός και όχι διαγραμμένος.

UPGRADE/DOWNGRADE AN ACCOUNT

Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα Λογαριασμό με την αναβάθμιση ή τον υποβιβασμό του πακέτου Hosting (αν χρησιμοποιείτε packages). Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε εκτεταμένες αλλαγές γρήγορα και με συνέπεια σύμφωνα με τη δομή τιμολόγησης και Hosting Packages.

MULTI-ACCOUNT FUNCTIONS

MODIFY/UPGRADE MULTIPLE ACCOUNTS

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αλλάξετε μαζικά πακέτο Hosting σε Λογαριασμούς που εσείς θα επιλέξετε

TERMINATE MULTIPLE ACCOUNTS

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να διαγράψετε μαζικά Λογαριασμούς

FRONT PAGE

Το FrontPage® είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές εργαλείο σχεδιασμού sites. Προκειμένου να υποστηριχθούν οι Πελάτες που χρησιμοποιούν FrontPage, πρέπει να εγκαταστήσετε τα FrontPage extensions ώστε να λειτουργούν σωστά τα sites τους σε Linux Server. Εάν πρέπει να επανεγκαταστήσετε τα FrontPage Extensions σε ένα Λογαριασμό, κάντε πρώτα απεγκατάσταση (Uninstall Front Page Extensions) και μετά εγκατάσταση (Install Front Page Extensions).

THEMES

Τα Themes είναι το GUI (γραφικό περιβάλλον χρήστη) του WHM και cPanel. Ελέγχουν το “βλέμμα και την αίσθηση” αυτών των εφαρμογών. Και το WHM και το cPanel μπορούν να έχουν τα δικά τους ξεχωριστά themes, τα οποία μπορούν να κυμανθούν από μια απλή αλλαγή του χρώματος background και λογότυπου (όπως γίνεται με τα default themes του WHM) έως ένα ολοκληρωτικά διαφορετικό τρόπο εμφάνισης μιας εφαρμογής και του τρόπου που χρησιμοποιείται. Πολλές επιχειρήσεις έχουν σχεδιάσει δικά τους themes για το cPanel που είναι απολύτως διαφορετικά από τα default.

PACKAGES

(ΠΑΚΕΤΑ HOSTING ΠΕΛΑΤΩΝ)

Τα Packages σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε τα δικά σας πακέτα Hosting για τους Πελάτες σας. Είναι μια σημαντική λειτουργία στο WHM. Τα Packages διαμορφώνουν την υπηρεσία πυρήνων Hosting της επιχείρησής σας, και η δομή τιμολόγησής σας πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά. To WHM σας βοηθά σε αυτήν την διαδικασία επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε ένα πακέτο Hosting όπως εσείς επιθυμείτε ένα μεγάλο αριθμό παραμέτρων, από το χώρο στο δίσκο και το bandwidth έως τον αριθμό subdomains, βάσεων δεδομένων MySQL, καθώς επίσης τον ορισμό πρόσβασης σε CGI και shell, και ποιο cPanel theme παρέχεται.

Με τα Packages γλιτώνετε πολύτιμο χρόνο για τη δημιουργία ενός νέου Λογαριασμού απ’ ότι αν τον δημιουργούσατε manually.

ADD PACKAGES

Με αυτή τη λειτουργία δημιουργείτε τα πακέτα Hosting. Το κάθε Package έχει προκαθορισμένο χώρο στο δίσκο, bandwidth, e-mails κλπ. Αφού τα δημιουργήσετε μπορείτε στη συνέχεια από την επιλογή Account Functions/Create new account να φτιάξετε ένα νέο Λογαριασμό.

DELETE PACKAGES

Αν δεν επιθυμείτε να παρέχετε πλέον ένα Package μπορείτε να το διαγράψετε. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία των Λογαριασμών που είναι σε αυτό το Package.

EDIT PACKAGES

Μπορείτε να αλλάξετε τα χαρακτηριστικά ενός package. Αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τους Λογαριασμούς που είναι ήδη σε αυτό το package, μόνο στους νέους Λογαριασμούς που θα καταχωρηθούν σ’ αυτό το package.

FEATURE MANAGER

Το Feature Manager σας επιτρέπει να ελέγξετε τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο cPanel των Λογαριασμών. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ή περισσότερους καταλόγους χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, κάθε ένας με τη λειτουργία τους, την οποία μπορείτε έπειτα να ορίσετε σε κάθε νέο πελάτη όταν δημιουργείτε τον Λογαριασμό.

DNS FUNCTIONS

Το DNS Functions διαχειρίζεται όλες τις πτυχές DNS, απο το να κάνετε parked ένα domain name έως την προσθήκη μιας DNS ζώνης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η τροποποίηση DNS μπορεί να επιφέρει προβλήματα όπως π.χ. να μην εμφανίζεται το site για μια μικρή χρονική περίοδο ή και καθόλου αν δεν γίνει σωστά.

ADD A DNS ZONE

Μια DNS ζώνη είναι ένα μέρος του domain name αλλά μπορεί να περιέχει διαφορετικές DNS πληροφορίες. Π.χ., εάν προσθέσατε τη DNS ζώνη training.business.co.nz σε business.co.nz, θα μπορούσατε να τροποποιήσετε τις ιδιότητες της ζώνης training.business.co.nz DNS σε οτι επιθυμείτε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
: Μην προσθέστε μια DNS ζώνη εκτός αν ξέρετε τι κάνετε

DELETE A DNS ZONE

Μπορείτε να διαγράψετε μια DNS Zone αν δεν την χρειάζεστε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην διαγράψετε μια DNS ζώνη εκτός αν ξέρετε τι κάνετε

EDIT DNS ZONE

Το WHM σας επιτρέπει να αλλάξετε ένα μεγάλο μέρος των πληροφοριών μιας DNS Zone οποιαδήποτε στιγμή. Δείτε τη διεύθυνση ISC’s Bind web page (www.ics.org/products/bind)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε μια DNS ζώνη εκτός αν ξέρετε τι κάνετε

EDIT MX ENTRY

To WHM σας επιτρέπει να τροποποιήσετε την MX (Mail Exchange Record) εγγραφή οποιαδήποτε στιγμή. Οι τροποποιήσεις αυτές γίνονται σε περιπτώσεις που θέλουμε τα e-mail ενός domain name να δείχνουν σε διαφορετικό mail Server

EDIT ZONE TEMPLATES

O Zone Template Editor θα επιτρέψει να τροποποιήσετε τις default ζώνες που χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία DNS των καταχωρήσεων. Εκτός αν έχετε custom setup, δεν χρειάζεται να γίνει τροποποίηση.

PARK A DOMAIN

Το WHM σας επιτρέπει να κάνετε parked ένα domain name σε ένα άλλο. Αυτό έχει σαν συνέπεια όλο το Bandwidth του parked από http (επισκέψεις) & e-mails να κατευθύνεται στο κεντρικό domain name

cPanel

Η περιοχή cPanel περιέχει ποικίλα χαρακτηριστικά που σας βοηθούν να διαχειριστείτε το cPanel και τους Λογαριασμούς σας.

BRANDING

Το Branding σας επιτρέπει να τροποποιήσετε τις εικόνες μέσα σε ένα cPanel theme έτσι ώστε μπορείτε να προσθέσετε το λογότυπο επιχείρησής σας ή μια άλλη εικόνα στο interface του πελάτη. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο όταν διαχειρίζεστε διαφορετικά είδη Πελατών.

MODIFY cPanel/WHM NEWS

Μπορείτε να τροποποιήσετε την default έκδοση των ειδήσεων cPanel.

SHOPPING CART RESET

Μπορείτε να κάνετε reset σε ένα Shopping Cart αν για κάποιο λόγο δεν κάνει reset μόνο του. Αυτή η εντολή είναι σχεδιασμένη μόνο για shopping carts scripts που είναι προεγκατεστημένα στο cPanel.

SYNCHRONIZE FPT PASSWORDS

Πρέπει να κάνετε συγχρονισμό των ftp accounts όταν επανεγκαθιστάτε proftpd

SSL/TLS

Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε ότι αφορά τα SSL Certificates – από το να δημιουργήσετε νέο, να το εγκαταστήσετε, έως να κάνετε τροποποιήσεις

GENERATE A SSL CERTIFICATE AND SINGING REQUEST

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό SSL, που αποτελείται από RSA private key & certificate, για οποιoδήποτε domain name χρησιμοποιώντας το WHM. Ένα πιστοποιητικό SSL (Secure Socket Layer- Πιστοποιητικό Ασφαλείας) είναι ένα δημόσιο κλειδί (public key) που ελέγχεται από μια εμπιστευμένη οργάνωση (σε αυτήν την περίπτωση RSA Data Security Inc. – ένας αναγνωρισμένος παγκόσμιος ηγέτης στο σύστημα κρυπτογραφία και τα παγκόσμια de facto standards για το public key cryptography και τις ψηφιακές υπογραφές). Αυτό θα επιτρέψει στους επισκέπτες μιας περιοχής SSL να ελέγξει την ταυτότητα του site από το public key.

INSTALL A SSL CERTIFICATE AND SETUP THE DOMAIN

Απο τη στιγμή που δημιουργήσατε ή αγοράσατε ένα SSL Certificate μπορείτε να εγκαταστήσετε το Certificate χρησιμοποιώντας το WHM. Χρειάζεστε και το Certificate και τα key files για να το εγκαταστήσετε.

PLUGINS

CONFIGURE ClamAV SCANNER

Το ClamAV είναι μία Antivirus εργαλειοθήκη για Unix-based λειτουργικά συστήματα. Μπορεί να εντοπίσει 39.000 ιούς, worms & trojans. Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να καθορίσετε το επίπεδο εντοπισμού ιών στο Server σας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site του ClamAV (www.clamav.net)

FANTASTICO DE LUXE WHM ADMIN

Χρησιμοποιούμε το Fantastico επειδή έχει αποδειχτεί μέχρι τώρα πολύτιμος βοηθός για τους πελάτες μας. Το Fantastico είναι ένα πρόγραμμα εργαλείο με το οποίο παρέχει την δυνατότητα τόσο στον WHM owner όσο και στους πελάτες του, να επιλέξουν από τον κατάλογο των εφαρμογών που διαθέτει όποια εφαρμογή επιθυμεί και να την εγκαταστήσει αυτόματα.

Δική μας υποχρέωση είναι να ελέγχουμε τις σταθερές εκδόσεις των εφαρμογών και να εμπλουτίζουμε τον κατάλογο των προτεινόμενων εφαρμογών.

Loading

Powered by BetterDocs

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies και ως εκ τούτου συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας για να βελτιώσει τον ιστότοπό μας (αναλύοντας), να σας δείξει περιεχόμενο στα Social Media και σχετικές διαφημίσεις. Δείτε τη σελίδα μας cookies για περισσότερες λεπτομέρειες ή συμφωνήστε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποδοχή".

Ρυθμίσεις cookie

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε ποιο είδος cookies επιτρέπετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση ρυθμίσεων cookie" για να εφαρμόσετε την επιλογή σας.

ΛειτουργικότηταΟ ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργικά cookies. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπός μας.

ΑναλυτικάΟ ιστότοπός μας χρησιμοποιεί αναλυτικά cookies για να καταστεί δυνατή η ανάλυση του ιστότοπού μας και η βελτιστοποίηση για τους σκοπούς του a.o. τη χρηστικότητα.

Social mediaΟ ιστότοπός μας τοποθετεί cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να σας δείχνει περιεχόμενο τρίτων, όπως το YouTube και το FaceBook. Αυτά τα cookies ενδέχεται να παρακολουθούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΔιαφήμισηΟ ιστότοπός μας τοποθετεί διαφημιστικά cookies για να σας εμφανίζει διαφημίσεις τρίτων με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Αυτά τα cookies ενδέχεται να παρακολουθούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΑλλαΟ ιστότοπός μας τοποθετεί cookies τρίτων από άλλες υπηρεσίες τρίτων που δεν είναι Αναλυτικές, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή Διαφημιστικές.